UCL letsel

Wat is een UCL letsel?

Een UCL letsel (ook wel ski duim genoemd) is een letsel van het ulnaire collaterale ligament (UCL) van het MCP gewricht van de duim. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een complete en partiele laesie. Een goede diagnostisering is belangrijk om de juiste behandelinterventie te kiezen. Indien de laesie niet tijdig herkend wordt kan er uiteindelijk subluxatie en rotatie van de proximale phalanx plaatsvinden.

Wat zijn de symptomen?

Een röntgenfoto zal een avulsie fractuur moeten uitsluiten. Middels een stress-test van de duim kan de mate van instabiliteit van het MCP klinisch worden beoordeeld. Wanneer de stabiliteitstest van het MCP in extensie een radiaire deviatie van >30 graden toont wordt operatief behandelen overwogen. Wanner het MCP gewricht daarna in flexie wordt gebracht en de deviatie neemt toe kan dat een aanwijzing zijn voor een UCL ruptuur of letsel. Is de afwijking >35 graden dan kan dit aangeven dat tevens de PCL ( proper collaterale ligament) en ACL (accessory collaterale ligament) beschadigd zijn, met gevaar voor een Stener laesie. Pijn en oedeem is vaak aanwezig maar geeft geen indicatie wat er precies aan de hand is.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

Operatief ingrijpen is geïndiceerd indien er een (bijna) volledige ruptuur, of avulsie van een botfragment is. Het UCL en/of botfragment wordt hersteld/gefixeerd en daarna zal na 3-4 weken gips, worden gestart met handtherapie.

Handtherapie

Bij een incomplete ruptuur of een avulsiefractuur zonder verplaatst bot fragment wordt voor een conservatieve nabehandeling gekozen. Deze bestaat uit 3-4 weken immobilisatie middels een spalk, waarbij het MCP in de juiste positie moet worden geplaatst om het herstel optimaal te laten verlopen. Daarna vindt er een afbouw van de spalk en opbouw van mobiliteit en kracht plaats.

Duur

In beide gevallen zal de gehele behandelduur ongeveer 12 weken in beslag nemen

Samenwerking artsen

De behandeling wordt, indien nodig, geëvalueerd/bijgesteld met de handchirurg.

Deelnemende handpraktijken

Hieronder de praktijken waarmee wij samenwerken. Ook worden hier de specialisten getoond per praktijk.

Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen

Henri Dunanstraat 5
6419 PC Heerlen
088-4599440

Zuyderland Medisch Centrum Locatie Sittard

H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
088-4599440

MUMC+

P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
043-3877915 (balie ergotherapie)

Adelante zorggroep

Zandbergweg 111
6432 CC Hoensbroek
045-5282250

Carpus Care Handtherapie Locatie Hoensbroek en Maastricht

Hoofdstraat 358
6432 GN Hoensbroek
045-5235601

Parkweg 23
6212 XN Maastricht
043-3101842

Handtherapie Zuid

Azamonstraat 26
6222 BX Maastricht
043-3111296

Fysiovision Locatie Geleen en Heerlen

Wagenaarstraat 157
6164 XR Geleen

Heerlerbaan 58C
6418 CH Heerlen
046-4745348