logo_los-01
Handtherapie

De hand is het meest precieze gereedschap wat we bezitten. We kunnen er de allerfijnste taken mee uitvoeren, zoals schrijven, schilderen en muziek maken, maar ook kracht zetten om iets mee vast te pakken en zelfs communiceren.

Kortom, wanneer er iets mis is met uw handen kan dit (forse) belemmeringen geven in de uitvoering van uw dagelijkse bezigheden. Dit is een goede reden om u bij problemen te wenden tot een gespecialiseerde handtherapeut.

Missie

Het Netwerk Handtherapie Limburg is een netwerk van gediplomeerde en gespecialiseerde hand (ergo en fysio) therapeuten in Zuid Limburg. Door nauwe samenwerking in de keten staat het netwerk voor goede, specialistische en efficiënte behandeling van handaandoeningen voor patiënten uit Zuid- Limburg en daarbuiten. We stellen de patiënt centraal en richten ons op het voorkomen, verminderen of opheffen van beperkingen in het dagelijks functioneren en het mogelijk maken van participatie in de maatschappij. Daarnaast stelt het NHL zich tot doel om de handtherapie in deze regio te laten groeien tot een kwalitatief, welbekend en gewaardeerd onderdeel van de zorg voor onze patiënten.

Visie

Als Netwerk Handtherapeuten Limburg willen wij de samenwerking bevorderen tussen de eerste, tweede en derde lijn van de behandeling van handaandoeningen. Hierdoor wordt de ernst en complexiteit van de handaandoening leidend voor waar de patiënt terecht komt voor de behandeling. Zo ontvangt de patiënt de meest passende zorg op het juiste moment in de juiste setting. Door de georganiseerde verbinding tussen het NHL kent iedere deelnemer de expertise van de ander en kan, ongeacht aan welk loket de patiënt zich meldt, zorgen voor verwijzing naar de meest adequate setting binnen het NHL.

 

Door gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdeling worden de deelnemers van het NHL steeds beter toegerust voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige handtherapie op elke positie in de keten.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op
Wat is een handtherapeut

Een handtherapeut is een ergotherapeut of fysiotherapeut die door uitgebreide nascholing en ervaring gespecialiseerd is in de behandeling van problematiek van de hand, pols en onderarm.

Het doel van de handtherapie is om patiënten met een handletsel of aandoening zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven.

De handtherapeut beschikt over goede kennis van de anatomie van de hand en pols en de invloed van een letsel op deze structuren. Tevens is hij in staat om u te adviseren, behandelen en begeleiden naar een zo goed mogelijk herstel.

De behandeling kan plaatsvinden al dan niet na een operatieve ingreep.

 

De handtherapeuten in het netwerk zijn allen gediplomeerd handtherapeut. Door onderling overleg en scholing wordt er gestreefd naar een hoog kennis niveau.

Netwerk Handtherapeuten Limburg

Handtherapeuten die aangesloten zijn bij het Netwerk Handtherapeuten Limburg werken nauw samen in het uitwisselen van kennis en expertise, waardoor het niveau van de behandeling en de deskundigheid wordt bevorderd.
Bij het netwerk zijn zowel ziekenhuizen, een revalidatiecentrum en een aantal particuliere praktijken aangesloten.
Door op de hoogte te zijn van elkaars expertise kan de patiënt worden behandeld op de plaats waar de meeste ervaring is met zijn specifieke problematiek.

 

Postoperatieve gecompliceerde nabehandeling zal voornamelijk in de ziekenhuizen en revalidatiecentrum plaatsvinden. Hierbij is vaak een nauw contact met de specialist noodzakelijk.
Als de vooruitgang in de behandeling het toelaat zal de patiënt, indien gewenst, door de handtherapeut naar een bij het netwerk aangesloten praktijk in de woonomgeving worden doorverwezen.
Omgekeerd zal de handtherapeut in de particuliere praktijk een patiënt doorverwijzen naar een ziekenhuis indien een consult door een specialist gewenst is.
Indien een handletsel onderdeel is van een uitgebreidere problematiek, is het revalidatiecentrum de meest adequate behandellocatie.

Deelnemende handpraktijken

Hieronder de praktijken waarmee wij samenwerken. Ook worden hier de specialisten getoond per praktijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Vergoedingen

In de 1e lijn (praktijken of ziekenhuizen) valt de vergoeding van handtherapie onder fysiotherapie of ergotherapie.
In de 2e en 3e lijn (ziekenhuizen of revalidatiecentrum) gelden andere vergoedingsregelingen.
Kijk voor de actuele vergoeding in uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzingen

Huisarts
Plastisch chirurg
Orthopeed
Traumatoloog
Algemeen chirurg
Reumatoloog
Revalidatiearts

Aansluiten bij het Netwerk Handtherapie Limburg?