Mallet-finger

Algemene omschrijving letsel:

Een Mallet is een extensorpeesletsel in zone 1 of 2. Onderstaande punten bepalen de soort behandeling:

  • Uitsluitend tendineus
  • Een combinatie van een tendineus en ossaal letsel (avulsie fractuur). Bij deze vorm van een Mallet is de grote van het botfragment van belang voor de soort behandeling die noodzakelijk is.
  • Subluxatie van het DIP gewricht
  • Open of gesloten letsel.

Een behandeling van de arts kan conservatief zijn (spalktherapie) of operatief, alsnog gevolgd door spalktherapie. Operatieve opties zijn een tenodermodese of een tenodermodese in combinatie met het tijdelijk plaatsen van een K-draad om DIP te fixeren.

Nabehandeling door Handtherapeut:

De nabehandeling van zowel de conservatieve als de operatieve Mallet start met 6- 8 weken spalktherapie. De spalk is bij voorkeur custum made waarbij het PIP vrij is maar DIP in lichte hyperextensie wordt gepositineerd. Na 6-8 weken wordt de extensie functie van de pees gecontroleerd en wordt indien mogelijk gestart met afbouwen van de Malletspalk, in combinatie met geleidelijk opbouwen van de mobiliteit van het DIP gewricht. Dit gebeurt doorgaans over een periode van ongeveer 4 weken.

Controle arts:

Tijdens de nabehandeling door de handtherapeut is er alleen een controle afspraak bij de arts indien het herstel niet gaat zoals verwacht. Denk hierbij aan een extension gap van meer dan 20 graden aan het einde van spalkperiode of complicaties zoals bijv. hyperextensie van het PIP gewricht bij een onvermogen om DIP volledig te extenderen.

Behandelduur

De totale behandelduur van een Mallet finger door de handtherapeut bedraagt gemiddeld 12 weken.