Over ons

logo_los-01
Handtherapie

De hand is het meest precieze gereedschap wat we bezitten. We kunnen er de allerfijnste taken mee uitvoeren, zoals schrijven, schilderen en muziek maken, maar ook kracht zetten om iets mee vast te pakken en zelfs communiceren.

Kortom, wanneer er iets mis is met uw handen kan dit (forse) belemmeringen geven in de uitvoering van uw dagelijkse bezigheden. Dit is een goede reden om u bij problemen te wenden tot een gespecialiseerde handtherapeut.

Missie

Het Netwerk Handtherapie Limburg is een netwerk van gediplomeerde en gespecialiseerde hand (ergo en fysio)therapeuten in Zuid Limburg. Door nauwe samenwerking in de keten staat het netwerk voor goede, specialistische en efficiënte behandeling van handaandoeningen voor patiënten uit Zuid- Limburg en daarbuiten. We stellen de patiënt centraal en richten ons op het voorkomen, verminderen of opheffen van beperkingen in het dagelijks functioneren en het mogelijk maken van participatie in de maatschappij. Daarnaast stelt het NHL zich tot doel om de handtherapie in deze regio te laten groeien tot een kwalitatief, welbekend en gewaardeerd onderdeel van de zorg voor onze patiënten.

Visie

Als Netwerk Handtherapeuten Limburg willen wij de samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn van de behandeling van handaandoeningen bevorderen. Hierdoor wordt de ernst en complexiteit van de handaandoening leidend voor waar de patiënt terecht komt voor de behandeling. Zo ontvangt de patiënten de meest passende zorg op het juiste moment in de juiste setting. Door de georganiseerde verbinding tussen het NHL kent iedere deelnemer de expertise van de ander en kan, ongeacht aan welk loket de patiënt zich meld, zorgen voor verwijzing naar de meest adequate setting binnen het NHL.

Door gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdeling worden de deelnemers van het NHL steeds beter toegerust voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige handtherapie op elke positie in de keten.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op