Peesletsels patiënten

Wat is een peesletsel?

De aanhechting van de spieren aan de botten gebeurd door middel van pezen. Hierdoor kan krachtsoverdracht plaatsvinden en kunnen bewegingen uitgevoerd worden. In de hand bevinden zich strekpezen en buigpezen. Bij een peesletsel zijn er één of meerdere pezen in de hand gescheurd of doorgesneden. Dit heeft tot gevolg dat  één of meerdere vingers niet meer goed kunnen buigen of strekken.

De plaats van het letsel bepaald welke behandeling geïndiceerd is. Dit maakt de behandeling van peesletsels een gecompliceerd letsel die  specifieke kennis vereist, zowel van de chirurg als de handtherapeut.

Strekpezen:

Deze bevinden zich aan de bovenzijde van de hand.  De belangrijkste functie van de strekpezen is het openen en stabiliseren van de hand en pols.

Buigpezen:

Aan de binnenzijde van de hand lopen in iedere vinger twee buigpezen. Deze pezen zorgen mede voor een krachtige grijpfunctie  in de hand.

Wat zijn de symptomen?

Peesletsels zijn voornamelijk het gevolg van een trauma. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een spontane ruptuur (= scheuring) bij bv. reuma.

Vaak  zijn deze letsels goed herkenbaar omdat een gedeelte van een vinger niet meer buigt of strekt.

Toch wordt het letsel niet altijd tijdig herkend omdat er sprake kan zijn van een gedeeltelijke ruptuur of een overname van de beweging door een andere pees.

In alle gevallen (ook bij twijfel) is doorverwijzing naar een handchirurg wenselijk.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

Een peesletsel heeft vaak een operatieve nabehandeling nodig. In de meest ideale situatie zult u  meteen na het trauma geopereerd worden. Wenselijk is in ieder geval zo snel mogelijk na het ontstaan van het trauma. Een uitzonderingen is een strekpeesletsels in de top van de vinger. Deze wordt meestal niet- operatief nabehandeld. In alle gevallen bepaald de handchirurg, aan de hand van het soort letsel en de toestand van de pees, welke nabehandeling door de handtherapeut wordt gestart.

Handtherapie

De nabehandeling van een peesletsel vraagt gespecialiseerde kennis en ervaring van de handtherapeut. Het belangrijkste tijdens de behandeling is een balans te vinden tussen het niet verkleven en niet opnieuw scheuren van de pees. De handtherapeut zal enerzijds middels een spalk de pees beschermen en anderzijds middels oefentherapie zorgen voor de noodzakelijk beweging van de pees. Er wordt toegewerkt naar uiteindelijk een goed functionerende pees en de terugkeer van de handfunctie.

Duur

De gehele behandeling neemt, zonder complicaties, 3 maanden in beslag.
In de meeste gevallen is het gedurende 6 weken nodig om de pees middels een spalk te beschermen. Daarna zal het accent met name liggen op het versterken van de pees en het weer terugkeren van de handfunctie.

Samenwerking artsen

De handchirurg bepaald aan de hand van het trauma en de bevindingen tijdens de operatie welke nabehandeling gevolgd gaat worden.

Tijdens de hele nabehandeling vindt er overleg plaats tussen de chirurg en therapeut om de behandeling te evalueren en zo nodig bij te sturen.