Congenitale handafwijkingen patiënten

Congenitale handafwijkingen

Met deze term wordt een aangeboren afwijking bedoeld aan de hand. Er komen diverse afwijkingen voor. De meest voorkomende aandoeningen worden hier beschreven.

Symptomen

Een aandoening die regelmatig voorkomt betreft een kromstand van de vinger (camptodactylie). Meestal betreft het de pink. Wanneer dit niet tijdig wordt behandeld kan deze kromstand van blijvende aard zijn. Indien er een (zijwaartse) scheefstand is in de top van de vinger, spreken we van clinodactylie. Verder kunnen diverse vingers gedeeltelijk of over de hele lengte met elkaar vergroeid zijn, waardoor ze niet afzonderlijk kunnen bewegen (syndactylie). Een zeldzamere afwijking is het aanwezig zijn van een extra vinger (polydacylie).

Waar kunt u terecht?
Behandel mogelijkheden

Door de aangeboren handafwijkingen kunnen kinderen al op jonge leeftijd hinder ondervinden. Ook wanneer uw kind er geen hinder van ondervindt, is het raadzaam om een specialist te bezoeken. Hierdoor kunnen  ook eventuele  problemen op de langere termijn voorkomen worden. Samen met een medisch specialist zal bekeken worden of begeleiding door een handtherapeut meerwaarde heeft, of dat een operatieve ingreep wenselijk is.

Handtherapie

De handtherapie kan bestaan uit het maken van een spalk, oefentherapie of het geven van adviezen over de inzetbaarheid van de hand.

Duur

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aanwezige beperking in de aangedane vinger(s) en de gekozen behandeling.

Samenwerking artsen

De verwijzing naar de medisch specialist zal meestal plaatsvinden via de huisarts. De specialist bepaald welke behandeling ingezet wordt en of verwijzing naar de handtherapeut wenselijk is.