Handletsel patiënten

Wat hebben wij te bieden

Het Netwerk Handtherapie Limburg is een netwerk van gediplomeerde en gespecialiseerde hand (ergo en fysio)therapeuten in Zuid Limburg. Door nauwe samenwerking in de keten staat het netwerk voor goede, specialistische en efficiënte behandeling van handaandoeningen voor patiënten uit Zuid- Limburg en daarbuiten. We stellen de patiënt centraal en richten ons op het voorkomen, verminderen of opheffen van beperkingen in het dagelijks functioneren en het mogelijk maken van participatie in de maatschappij. Daarnaast stelt het NHL zich tot doel om de handtherapie in deze regio te laten groeien tot een kwalitatief, welbekend en gewaardeerd onderdeel van de zorg voor onze patiënten.

Vrijblijvend contact opnemen?