Fractuur patiënten

Wat is een fractuur?

Een fractuur is de medische benaming voor een botbreuk. Wanneer er sprake is van een fractuur, is er vrijwel altijd ook sprake van stijfheid van de weefsels om de breuk heen, zoals de gewrichtsbanden  en de  pezen. Door de ontwikkeling van nieuwe operatie technieken kan vaak sneller gestart worden met trainen en inzetten van de hand, waardoor er minder stijfheid ontstaat.

Wat zijn de symptomen?

Bij een fractuur is er sprake van een onderbreking  van het bot. Het kan gaan om een scheur, breuk of verbrijzeling. Een fractuur in de onderarm of hand ontstaat meestal ten gevolge van een trauma. Op hogere leeftijd is het valrisico groter en bestaat er een vergrootte kans op het ontstaan van een polsfractuur, zeker wanneer er ook sprake is van botontkalking.  Op een jongere leeftijd treedt een fractuur vaak op tijdens het sporten  of door een verkeers- of arbeidsongeval.

De arts besluit of het maken van een röntgenfoto meerwaarde heeft om de juiste diagnose te stellen.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

De arts bepaald de keuze voor de behandeling. Deze kan zowel operatief als niet operatief (bijv. gips) zijn. Bij de behandeling van fracturen is het belangrijk om enerzijds de fractuur te laten genezen , maar anderzijds ook gedoseerd te blijven bewegen om stijfheid van de omliggende weefsels te voorkomen.

Handtherapie

De handtherapeut wordt zowel ingezet bij complexe letsels als bij aanvankelijk eenvoudige letsels, waarbij sprake is van een gecompliceerd verloop. Door de handtherapeut al in een vroeg stadium in te schakelen kunnen complicaties op de lange termijn voorkomen of  verminderd worden.

Duur

Afhankelijk van de ernst en lokalisatie van het letsel kan de behandeling enkele weken tot meerdere maanden in beslag nemen. De schade van de omliggende weefsels is hierbij in de regel bepalender dan het herstel van de fractuur.

Samenwerking artsen

Tijdens de nabehandeling is er regelmatig overleg met de verwijzend traumatoloog, orthopeed, plastisch chirurg of huisarts, waardoor de behandeling tijdig op elkaar afgestemd wordt. Bij het optreden van complicaties kan er snel ingegrepen worden.