Polsklachten Patiënten

Wat zijn Polsklachten?

De pols is erg complex, omdat deze uit vele botten, pezen en banden bestaat. Klachten waarmee mensen regelmatig bij de handtherapeut of handspecialist komen, worden meestal omschreven als een pijnlijke pols, een klikkende pols of gebrek aan kracht.
Een pijnlijke of klikkende pols kan veroorzaakt worden door een trauma zoals een val maar ook door overbelasting of slijtage. De pijn kan plotseling ontstaan of juist geleidelijk, afhankelijk van de oorzaak.

Wat zijn de symptomen?

Bij klachten in de pols is er vaak sprake van verminderde belastbaarheid, bewegingsmogelijkheden of handkracht. Dit kan al dan niet gepaard gaan met pijn. Hiervan ondervindt u mogelijk hinder bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Belangrijk is om het ontstaan van de klachten goed te bespreken en te laten onderzoeken.
De specialist bepaald of er aanvullend onderzoek gewenst is. Dit kan bijvoorbeeld middels een röntgenfoto of MRI-scan. In sommige situaties geeft een kijkoperatie aanvullende informatie. Uiteindelijk zal de specialist bepalen welke behandeling gestart wordt.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

Afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken kiest de specialist voor een operatieve of een niet operatieve behandeling. Indien u operatief behandeld wordt, bepaald het type ingreep de keuze voor de nabehandeling (bijv. wel of geen gips). Zowel bij de operatieve als bij de niet operatieve behandeling zal de specialist u, indien nodig, verwijzen naar een handtherapeut.

Handtherapie

De behandeling die de handtherapeut inzet is afhankelijk van uw klacht. Voorbeelden van behandelingen zijn: stabiliserende oefeningen, gebruik van een spalk, verbeteren van de bewegingsmogelijkheden en het opbouwen van kracht. Wanneer er sprake is van langdurige klachten of slijtage kan de handtherapeut u adviezen geven om het verergeren van klachten in de toekomst te beperken.

Duur

De behandeling van polsklachten vergt vaak veel tijd. Normaal gesproken duurt de behandeling minimaal drie maanden, maar deze kan ook langer duren.

Samenwerking artsen

Samenwerking met een behandelend specialist is van belang om te bepalen welke behandeling gewenst is.