Spasticiteit patiënten

Spasticiteit

Er wordt gesproken over spasticiteit als er sprake is van teveel  spanning in de spieren,  waardoor u minder controle over uw spieren heeft.

Veel voorkomende ziektebeelden die gepaard kunnen gaan met spasticiteit zijn onder andere  een beroerte , MS, ALS en een dwarslaesie.

Wat zijn de symptomen?

U ervaart verminderende controle over de bewegingen van uw arm of hand. Door de verhoogde spanning in de spieren kan er pijn ervaren worden.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

In de beginfase is oefentherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling. In combinatie met oefentherapie kan er gekozen worden voor medicamenteuze behandeling. Wanneer natuurlijk herstel uitblijft of wanneer de oefentherapie niet voldoende effect heeft, kan  chirurgisch  ingrijpen overwogen worden.

Handtherapie

Wanneer er sprake is van spasticiteit zal de therapie erop gericht zijn om de spieren op lengte te houden en  verstijvingen  te voorkomen. Gezien de complexiteit van de aandoening heeft het inschakelen van een gespecialiseerde therapeut een belangrijke meerwaarde. Door de handtherapeut al in een vroeg stadium in te schakelen kunnen complicaties op de lange termijn voorkomen/ verminderd worden.

De handtherapeut kan in overleg met de arts het effect van de medicatie en therapie evalueren en ondersteunen in het bepalen van het verdere beleid.

Wanneer er gekozen wordt voor een chirurgisch traject, begeleidt de handtherapeut u daarna om uw hand weer te kunnen inschakelen  tijdens uw dagelijkse handelingen.

Duur

Afhankelijk van de ernst van de spasticiteit en gekozen behandeling, kan de behandelduur variëren.

Samenwerking artsen

Bij de behandeling van spasticiteit speelt de revalidatiearts een belangrijke rol. Afhankelijk van de gekozen behandeling zal er overleg plaatsvinden met de plastisch chirurg, de neurochirurg of de orthopeed.