UCL letsel patiënten

Skiduim (UCL letsel)

Dit is een letsel van een van de banden van het duimgewricht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een volledige of gedeeltelijke ruptuur.  Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk om de juiste behandeling te kiezen. Indien het letsel niet tijdig herkend wordt,  kunnen er diverse klachten blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: krachtsverlies, pijn en verminderde bewegingsmogelijkheden van de duim.

Wat zijn de symptomen?

Middels een test van het gewricht van de duim kan beoordeeld worden hoe stabiel het gewricht is. Een röntgenfoto kan eventueel uitsluiten of er naast het letsel van de band ook een los botfragment aanwezig is. Pijn en vocht zijn vaak aanwezig maar deze geven geen indicatie wat er precies aan de hand is.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

Operatief ingrijpen is geïndiceerd indien er een (bijna) volledige ruptuur, of avulsie van een botfragment is. Het UCL en/of botfragment wordt hersteld/gefixeerd en daarna zal na 3-4 weken gips, worden gestart met handtherapie.

Handtherapie

Wanneer er niet gekozen wordt voor een operatie, maar behandeling nodig is,  zal de handtherapeut een spalk maken voor de eerste 3-4 weken. Daarna vindt er een afbouw van de spalk en opbouw  van beweging en kracht plaats.

Duur

In beide gevallen zal de gehele behandelduur ongeveer 12 weken in beslag nemen.

Samenwerking artsen

De behandeling wordt, indien nodig, in samenspraak met de handchirurg bijgesteld.