Vinger/hand amputatie patiënten

Wat is een amputatie?

Ten gevolge van een trauma of ongeval kan er een fors letsel aan de hand ontstaan. In eerste instantie wordt geprobeerd de vinger of hand zoveel mogelijk te behouden of te reconstrueren. Wanneer er teveel schade is aan de huid, spieren en  botten of wanneer de bloedvoorziening niet voldoende intact is, kan het noodzakelijk zijn om een (deel van de ) vinger of hand operatief te verwijderen. Wanneer er een amputatie heeft plaatsgevonden aan (een deel van) één vinger, heeft dit gevolgen voor het functioneren van de gehele hand. Een amputatie kan zowel fysiek als psychisch grote gevolgen hebben voor de persoon.

Wat zijn de symptomen?

Wanneer er sprake is van een slechte doorbloeding  van een lichaamsdeel en blijkt dat de  weefselschade niet meer te herstellen is, kan er overgegaan worden tot een amputatie. Tevens  kan er een amputatie door een ongeval plaatsvinden.

Waar kunt u terecht?
Behandel-
mogelijkheden

De specialist richt zich op het begeleiden van goede wongenezing.

Handtherapie

In de eerste fase is het , naast wondgenezing, van groot belang om de bewegelijkheid van de aanwezige vingers te behouden.  Zowel kort na de operatie als op de langere termijn kan er verandering van het gevoel ervaren worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de behandeling.

Daarnaast zal de therapie zich richten op het functioneren met de veranderde handfunctie in het dagelijks leven.

In een latere fase heeft de therapeut een adviserende rol ten aanzien van de epithese-  of prothesemogelijkheden.  Hiervoor is nauwe samenwerking met de orthopedisch instrumentenmaker noodzakelijk. Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar wordt dit al dan niet vergoed. Een epithese is een verlenging van de vinger, die door de orthopedisch instrumentmaker gemaakt wordt en die zeer veel gelijkenis vertoont met een  vinger. In het dagelijks leven kan deze epithese als meerwaarde hebben dat het vastpakken van een voorwerp makkelijker wordt.

Wanneer (een deel van)  één vinger geamputeerd is, komt het regelmatig voor dat er fors krachtverlies wordt ervaren en men hinder ondervindt bij het grijpen van voorwerpen met de nog aanwezige vingers. In uitzonderlijke situaties kan een handversmalling worden overwogen. Dit is een uitgebreide ingreep die samen met de plastisch chirurg wordt overwogen.

Bij fors letsel kan het voorkomen dat de hele hand geamputeerd moet worden. Zowel het adviseren over de diverse protheses als de training  kan tijdens de behandeling plaatsvinden.

Duur

Afhankelijk van de ernst en plaats van het letsel zal de behandeling veelal meerdere maanden in beslag nemen. De wondgenezing is hierbij de meest bepalende factor, aangezien dit een voorwaarde is voor verdere behandeling. De vooruitgang tijdens de behandeling wordt bepaald aan de hand van het lichamelijke herstel en kan daarbij per persoon variëren.

Samenwerking artsen

Tussen de handtherapeut en de traumachirurg of plastische chirurg is nauwe samenwerking noodzakelijk en er zullen ook regelmatig gezamenlijke controles plaatsvinden.